AJANKOHTAISTA     KOTKANPESÄ     PROTU     YHTEISÖ     ARKISTO     YHTEYSTIEDOT     PÄIVITYKSET 

Protukieli on kokoelma protupiireissä vakiintuneista ja ilmenneistä omalaatuisista sanoista ja käsitteistä. Joiltakin osin se on laadittu pilke silmäkulmassa, mutta muuten se on tarkempi kuin Encyclopedia Britannica. Tällä hetkellä Kotkanpesän Protukielestä löytyy yhteensä 231 hakusanaa.

Lisäys- ja korjausehdotuksia voit lähettää sähköpostiosoitteeseen toimituskunta@kotkanpesa.net tai Palaute-sivun lomakkeella tai flamettaa virheistä Keskustelupalstalla.

Hakusana:abortoitu protusikiö, "abbis" henkilö, joka oli aikeissa lähteä Prometheus-leirille, mutta ei sitten lähtenytkään. ks. protusikiö

agitaatio, agitoida 1. Uusien ihmisten hankkiminen mukaan Prometheus-leirin tuki ry:hyn; 2. Nykyisten yhdistyksen jäsenten hankkiminen vastuullisten tehtävien hoitajiksi (tosin useimmiten tässä tapauksessa käytetään sanaa rekrytointi).

aikuisjäsenyys Aikuisjäsenyyden alle kuuluvat kaikki 18 vuotta täyttäneet Protun jäsenet, jotka eivät ole ennestään perhejäsenyyden alla. Aikuisjäsenyyden hinta on vuonna 2007 15 €.

Aina-laiva Yksi Protun laivaleirejä varten käyttämästä kolmesta laivasta ja samalla eräs Protu-historian kuuluisimpia leirejä 90-luvun puolivälissä lehtijutun kautta saamansa suosion myötä. Liian suuren suosion hillitsemiseksi leirin nimi jopa välillä vaihdettiin "Turun saaristoksi". Vuonna 2007 Aina-laiva ei ole enää Protun leirikäytössä.

aktiivi Protussa aktiivisesti toimiva ja vaikuttava jäsen. Yleensä aktiivi kuuluu vähintään yhteen jaostoon tai muuhun ryhmään, ja Protussa toimiminen hallitsee merkittävästi hänen elämäänsä ja vapaa-aikaansa ympäri vuoden. Tosiaktiivi ei voi elää ilman Protua ja saa lomakausina kauheita vieroitusoireita.

appari ks. apuohjaaja

apukouluttaja Koulutuksissa tavallisesti alle 20-vuotias kouluttaja, ei kuitenkaan vastuukouluttaja (vrt. leirillä ohjaaja ja apuohjaaja). Apukouluttajia on koulutustiimissä tavallisesti yhdestä viiteen.

apuohjaaja 15-18-vuotias tiimiläinen (seniorileirillä voi olla vanhempikin). Apuohjaajia on Prometheus-leirillä yleensä neljä tai viisi.

Arvon mekin ansaitsemme Perinteisesti "Arvon mekin ansaitsemme" lauletaan jokaisen Prometheus-leirin loppujuhlassa.
Katso sanat >>

autonpesu Leikki, jota yleensä tavataan leikkiä Prometheus-leirin päätteeksi. Kyseessä on läheisyys-/tunnelmaleikki, jossa pääsee halaamaan ihmisiä.

DSL Demokraattinen sivistysliitto. DSL myöntää Protulle rahallista tukea koulutusten järjestämiseen.

DSL-kaavake ks. DSL-lomake

DSL-lappu ks. DSL-kaavake

DSL-lomake Lomake, joka jokaisen ulkopaikkakuntalaisen tuli ennen täyttää omalta osaltaan miltei kaikissa Protu-tilaisuuksissa. Näiden kaavakkeiden kautta Protu saa rahallista tukea DSL:ltä. Nykyisin lomakekäytäntö Protun ja DSL:n välillä on kuitenkin yksinkertaistunut.

eeva euro, €

elämänkatsomustieto, et oppiaine, joka on kouluissa suunnattu niille oppilaille, jotka eivät osallistu minkään uskonnon opetukseen. Vuoden 2006 leiriläisille tehdyn kyselyn mukaan yli 60% Prometheus-leirien leiriläisistä osallistuu koulussa et-opetukseen.

englanninkielinen leiri Englanninkielinen Prometheus-leiri saatiin ensimmäistä kertaa järjestetyksi vuonna 2004 kahden vuoden yrittämisen jälkeen.

erikoisleiri Prometheus-leirien erikoisleireihin luetaan mm. eko-, pyörä-, vaellus-, laiva-, lähiruoka-, teatteri-, teltta- ja Virossa järjestettävät leirit, joista läheskään kaikkia ei tosin enää järjestetä. Varsinaisten erikoisleirien lisäksi kesäisin järjestetään myös tavallisesta Prometheus-leiristä poikkeavat seniorileirit sekä ruotsinkieliset ja englanninkieliset leirit. Osa erikoisleireistä maksaa muita Prometheus-leirejä enemmän, 220–305 €.
Erikoisleirien kuvaukset Protun sivuilla >>

Estelle Reilun kaupan laivana tunnettu Estelle kuuluu Protun laivaleirien laivoihin kesästä 2003.

Feto ry. Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry, järjesti ensimmäisen Prometheus-leirin vuonna 1989. Prometheus-leirin tuki ry perustettiin, koska Feton resurssit eivät riittäneet muun toimintansa ohella leiritoiminnan pyörittämiseen. Feto on nykyään eräs Protun jäsenjärjestöistä.
Kotisivu >>

Filosofiaa Virossa Yhdistys, joka järjestää nuorille kesälukiokursseja Virossa. Yhdistyksen toimintaa on perinteisesti mainostettu myös Protun jäsenlehden sivuilla.
Kotisivu >>

hallitus Protun hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 15 jäsenestä. Jäsenet vaihtuvat vuorovuosittain syyskokouksessa marraskuun alussa.
hallituksen jäsenluettelo Protu-UKK:ssa >>

Huotari Eino, "Eikka" Protun puheenjohtaja vuosina 1990-1999, sittemmin Protun toiminnanjohtaja vuosina 2000-2002 ja kansainvälisen jaoston puheenjohtaja vuonna 2003. Nykyisin Eikka ei ole enää mukana Protun aktiivitoiminnassa.

IHEU International Humanist and Ethical Union, kansainvälinen humanistis-eettisten järjestöjen kattojärjestö. Protun hallitus esitti Protun syyskokouksessa 2001 yhdistyksen liittymistä IHEU:n jäseneksi, mutta kokous hylkäsi esityksen.
Kotisivu >>

IHEYO International Humanist and Ethical Youth Organisation, IHEU:n kanssa yhteistyössä toimiva vuonna 2003 perustettu nuorisojärjestö, jonka perustajajäseniin Protu kuuluu.
Kotisivu >>

ikivanha apuohjaaja Kolmatta tai useampaa kertaa apuohjaajaksi lähtevä henkilö. Nykyisin käytetään yleisemmin ilmaisua vanhavanha apuohjaaja.

ilosanoma ks. Protu-tietous. Käytetään nimenomaan koulutiedotuksen yhteydessä. Mutta ei julkisesti.

jaosto Protulla on seuraavat jaostot: kansainvälinen jaosto, kivajaosto, koulutusjaosto, leirijaosto, paikallisjaosto, syysleirijaosto, tiedotusjaosto. Useimmiten jaostoista puhuttaessa niiksi lasketaan myös rekrytointiryhmä, jäsenlehden toimitus, koulutiedotustyöryhmä ja Nufit-työryhmä. Jaostojen toiminnasta säädetään Protun toimintaohjesäännössä.

jaostolainen minkä tahansa Protun jaoston jäsen.

jatkoleiri ks. syysleiri

juhlapäivät Ensimmäinen Prometheus-leiri alkoi 4.6.1989, Prometheus-leirin tuki ry perustettiin 3.6.1990. (Protun 15-vuotisjuhlia mitä todennäköisimmin kuitenkin vietetään syysseminaarissa marraskuussa 2005.)

juhlavuodet Vuosi 2008 on kahdeskymmenes Prometheus-leirikesä, vuonna 2009 tulee ensimmäisestä Prometheus-leiristä kuluneeksi kaksikymmentä vuotta ja vuonna 2010 täyttää Protu kaksikymmentä vuotta.

jäsenlehti Protun jäsenlehti ilmestyy vuonna 2007 kuusi kertaa, ja toimii viestintäkanavana hallinnon ja jäsenten välillä. Lehden päätoimittaja on Venla Rossi. Lehti on luettavissa myös Internetissä.
Jäsenlehden nettiversio Protun sivuilla >>

jäsentiedote ks. jäsenlehti. Julkaisun nimi vaihtui numeron 2/2003 ja uuden ulkoasun myötä.

kaamoskarkelot Protujen omat pikkujoulujuhlat, jotka järjestettiin ensimmäistä kertaa joulukuussa 2002 Helsingissä. Osanottajia juhlissa on yleensä ollut noin sata henkeä tai vähän alle. Vuodesta 2005 alkaen kaamoskarkeloiden järjestämisestä on vastannut kivajaosto.

Kankainen Eeva Protun toimistosihteeri.

kansainvälinen jaosto Pitää yhteyttä ulkomaisiin ja erityisesti eurooppalaisiin järjestöihin, joiden tavoitteet ovat lähellä Protun tavoitteita, ja osallistuu keskeisesti vieraskielisten leirien järjestämiseen. Kansainvälinen jaosto on myös aktiivisesti haalinut Protun englanninkieliselle leirille leiriläisiä ulkomailta.

kehulaput Leirin viimeisenä iltana kirjoitettavat ja jaettavat laput, joihin kirjoitetaan hyviä puolia toisista leirillä olevista. Eräs Prometheus-leirien perinteistä.

kevätkarnevaali ks. kevätseminaari. Kevätseminaaria markkinoitiin jäsenille 90-luvulla välillä nimellä kevätkarnevaali, mutta nimitys on sittemmin pudonnut pois käytöstä.

kevätkokous Protun sääntömääräinen joka kevät pidettävä yleiskokous, jonka tärkein tehtävä on edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Kevätkokous tunnettiin ennen vuosikokouksena. Kokous järjestetään nykyisin osana kevätseminaaria.

kevätseminaari Protun vuotuinen kaksipäiväinen kaikille jäsenille tarkoitettu tilaisuus, joka järjestetään helmi-maaliskuussa. Seminaari rakentuu yleensä sääntömääräisen kevätkokouksen ympärille.

KIVA-jaosto ks. kivajaosto

kivajaosto Syksyllä 2005 perustettu uusi jaosto, joka on tarkoitettu lähinnä uusille apuohjaajille ja muille nuorille protuille, jotka haluaisivat lähteä jaostotoimintaan mukaan mutta pelkäävät vielä sen tuomaa liian suurta työtaakkaa ja vastuuta. Kivajaoston tehtävät ovat varsin vapaasti sen itsensä päätettävissä, ja siihen liittyminen on tarkoitettu tehdä tavallista helpommaksi ja vähemmän byrokraattiseksi. Samalla se on eräänlainen sisäänheittojaosto muihin jaostoihin. Viime vuosina kivajaosto on vastannut kaamoskarkeloiden ja puistotapahtuman järjestämisestä sekä tehnyt erilaisia näytelmiä ja ohjelmanumeroita kevät- ja syysseminaareihin. Jaoston nimi oli alkujaan KIVA-jaosto (kiinnostuneet ihmiset vapaaehtoistyön asialla), mutta kirjoitusasu vakiintui myöhemmin kivajaostoksi.

klikki Tiivis ryhmä isomman ryhmän, esim. leiriläisten sisällä. Klikkien syntymistä leirillä tulisi estää mahdollisuuksien mukaan (mutta kohtuuden rajoissa), sillä klikkien olemassaolo helposti häiritsee koko leirin ryhmäytymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

komposti 1. Säiliö, jonne heitetään kaikki jäljellejääneet, myös syötäväksi kelpaamattomat eloperäiset tähteet ja jätteet. Kompostissa elävät hajottajaeliöt kuten madot ja kovakuoriaiset muokkaavat aineksen ajan kuluessa hedelmälliseksi mullaksi. Oikein tehty komposti ei haise.; 2. kompostikoulutus ks. O+VA2

kompostikoulutus Lempinimi O+VA2-koulutukselle; ks. myös komposti

koru ks. Prometheus-koru

koulutettava useimmiten ohjaaja- ja apuohjaajakoulutusten koulutettava eli henkilö, joka on pyrkimässä seuraavaksi kesäksi tiimiläiseksi. Myös koulutusten kouluttajat ovat hakemassa itselleen koulutusta, vaikka tekevätkin sen kouluttamalla muita.

koulutiedotus Protu-leirien mainostusta kouluissa leiriläisikäisille nuorille ja heidän opettajilleen. Tavallisesti koulutiedotus tapahtuu siten, että edellisen tai sitä edeltäneen kesän leiriläinen sopii koulun kanssa, koska voisi tulla pitämään leireistä esittelyn oppilaille, ja koulusta riippuen hän saa siihen käytettäväkseen vaihtelevan määrän aikaa ja osanottajikseen vaihtelevan määrän oppilaita. Koulutiedotusta tehdään koko lukuvuoden ajan, enimmäkseen tammi-helmikuussa. Koulutiedotus on Protun tärkeimpiä tapoja kesän leiriläisten hankkimisessa. Työtä koordinoi aiemmin koulutiedotustyöryhmä, joka vuoden 2007 alusta sulautui osaksi tiedotusjaostoa.

koulutiedotusalue Koulutiedotuksen tehostamiseksi Suomi on jaettu 26-27 koulutiedotusalueeseen, joista jokaisessa on n. 15-30 yläkoulua. Jokaiselle alueelle yritetään löytää 1-2 vastuuhenkilöä, aluekummia, jotka koordinoivat koulutiedotuksen hoitamista alueensa sisällä. Toukokuussa 2004 vasta 17 alueelle on löydetty oma aluekummi.

koulutiedotusaluekummi Oman koulutiedotusalueensa vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on kerätä tiedot alueensa yläkouluista ja rohkaista lähiseudun protuja hoitamaan niihin koulutiedotus. Koulutiedotusaluekummi toimii myös alueen yhteyshenkilönä.

koulutiedotustyöryhmä Vuoden 2003 lopussa paikallisjaoston alta itsenäiseksi työryhmäkseen irrotettu toimielin, joka koordinoi koulutiedotusta ja hankkii aluekummeja. Vuoden 2006 lopulla koulutiedotustyöryhmä sulautui osaksi tiedotusjaostoa, eikä erillistä koulutiedotustyöryhmää enää ole. Koulutiedotustyöryhmästä käytettiin myös lyhennettä KTTR.

kouluttaja Protussa kouluttajilla tarkoitetaan useimmiten ohjaaja- ja apuohjaajakoulutusten apukouluttajia ja vastuukouluttajia. Apukouluttajia on yhdessä koulutustiimissä tavallisesti yhdestä viiteen ja vastuukouluttajia kaksi.

kouluttajan opas Vuonna 1998 koottu ja siitä edelleen kehitetty opasvihko ja muistilista, joka jaetaan vuosittain kouluttajille

kouluttajaryhmä Suunnittelee koulutusten ohjelman ja vetää koulutukset pienemmissä koulutustiimeissä

koulutus Koulutuksesta puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten vuosittain tammi-toukokuussa järjestettäviä ohjaaja- ja apuohjaajakoulutuksia, joissa osallistujia koulutetaan vetämään tulevan kesän leirejä. Koulutuksiin osallistuu koulutettavien lisäksi koulutusta vetävä koulutustiimi sekä rekrytoijat, jotka kokoavat leiritiimit.

koulutusjaosto Etsii ja varaa kevään koulutuspaikat ja huolehtii niiden teknisestä taustatyöstä. Koulutusjaosto vastaa myös kaikkien suurimpien Protu-tapahtumien järjestämisestä.

koulutustiimi Koulutusta vetävä ryhmä, joka koostuu tavallisesti kahdesta vastuukouluttajasta ja yhdestä viiteen apukouluttajasta.

Krista-laiva Yksi Protun laivaleirejä varten käyttämästä kolmesta laivasta. Laiva ehti olla välillä poissa Protun leirikäytöstä, mutta vuonna 2007 Krista-laivalla järjestetään taas protuleiri.

kronikka Prometheus-leirillä leiriläisten loppujuhlaa varten vanhemmille ja vieraille laatima esitys, jossa käydään läpi kuluneen leiriviikon tapahtumat. Leirin päätyttyä kronikka kootaan paperille ja lähetetään muistoksi kaikille leirillä mukana olleille.

KTTR ks. Koulutiedotustyöryhmä

kummirekry Leiritiimin henkilökohtainen rekrytoija, joka seuraa tiimin toimintaa ryhmänä ja auttaa sen sisäisissä ihmissuhdeongelmissa, jos sellaisia ilmenee. Vuonna 2005 kummirekrytoiminta on korvattu uudella tukihenkilöjärjestelmällä.

kummitus Koulutiedotusaluekummi, koulutiedotustyöryhmän lanseeraama lempinimi.

laivaleiri Myös Turun saaristo -nimellä aikoinaan kulkeneet laivalla pidettävät Prometheus-leirit. Laivaleirejä on tähän mennessä järjestetty Aina-, Krista- ja Estelle-laivoilla, joista Estelle ja Krista ovat edelleen Protu-käytössä vuonna 2007.

Lari & the Government Aika ajoin Protun tapahtumissa esiintyvä pääosin entisistä ja nykyisistä hallituksen jäsenistä koostuva bändi

lasikatto Vertauskuvallinen ilmaisu siitä rajapyykistä Prometheus-prosessissa, jonka ylittäminen ei olekaan enää kenen tahansa riittävän kauan yhdistyksessä toimineen henkilön saavutettavissa, vaan vaatii jo poikkeuksellisia lahjoja. Joidenkin mielestä lasikatto sijaitsee juuri ennen hallitukseen pääsemistä, joidenkin mielestä se on vasta ennen puheenjohtajan paikkaa.

leikkitoimikunta Epävirallinen pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva ryhmä, joka laati leikkivihkon vuoden 1998 keväällä.

leikkivihko Jokaiselle leiritiimille jaettava vihko, jossa on ohjeet lukuisiin Prometheus-leirillä leikittäviin leikkeihin. Ilmestyi v. 1998 keväällä, uudistettu painos vuoden 2001 keväällä.

leiri ks. Prometheus-leiri

leiriesite Julkistetaan syysseminaarissa marraskuun alkupuolella. Siinä kerrotaan, mikä on Prometheus-leiri, luetellaan kaikkien seuraavan kesän leirien ajankohdat, mainostetaan niitä leiriläisten ja heidän vanhempiensa sitaateilla ja annetaan ilmoittautumisohjeita kiinnostuneille. Leiriesitteen tekevät yhteistyössä leirijaosto ja tiedotusjaosto.

leirihysteria Usein erityisesti viimeisenä iltana näkyvä joukkohysteria, kun leiriläiset tajuavat, että leiri on lähes ohi ja ero väistämätön. Leirihysterian oireita ovat yliaktiivinen halailu ja itkeminen. Hysterian välitön ensihoito on leiriläisen kiskominen loppujuhlan jälkeen väkisin sisälle vanhempien autoon ja ajaminen kotiin, mutta monilla yksilöillä lopullinen tervehtyminen edellyttää apuohjaajaksi lähtemistä.

leirijaosto Järjestää ja varmistaa leiripaikat kesäksi ja organisoi leirien tarvikehuollon.

leirikansio ks. tiimikansio

leirikirje tiimiläisten kirjoittama kirje, joka lähetetään toimistolta leiriläisille ja tiimiläisille kolme viikkoa ennen leirin alkua. Leirikirjeessä on leiritiimin yhteystiedot, ohjeet leiripaikkaan saapumisesta ja muuta tarpeellista tietoa leiristä.

leirikronikka ks. kronikka

leirilakana leiripaikan seinälle tutustumispäivänä ripustettava lakana, johon leiriläiset ja tiimiläiset saavat vapaasti leiriviikon aikana piirtää ja kirjoittaa heille heränneitä ajatuksia, yleensä lähinnä leiriporukan omia sisäpiirijuttuja. Tavallisesti leirin lopuksi lakana leikataan osiin, jotka jaetaan leiriläisille ja tiimiläisille.

leiritapaaminen Leirin jälkeen, useimmiten meneillään olevan vuoden loppuun mennessä, järjestettävä tiimiläisten ja leiriläisten yhteinen tapaaminen. Joskus myös kokki kutsutaan leiritapaamiseen. Monet leirit pitävät vain yhden leiritapaamisen, mutta jotkut järjestävät uusia leiritapaamisia vielä kaksikin vuotta leirin jälkeen.
Ohjeita leiritapaamisen järjestämiseen Protun jäsentiedotteessa 5/2002 >>

leiriteema päiväteema tai liikkuva teema

leiritiimi Ohjaajista ja apuohjaajista koostuva joukko, johon eivät kuulu leiriläiset, leirin kokki tai muu leiripaikan henkilökunta. Leiritiimissä on yleensä yksi vanha ohjaaja, yksi uusi ohjaaja, kaksi vanhaa apuohjaajaa ja kaksi-kolme uutta apuohjaajaa. Leiritiimit kasaa rekrytointiryhmä maalis-huhtikuun vaihteessa.

lepakkoleikki Todella hauska leikki, mutta ei sovi Prometheus-leirille.

loppujuhla Jokaisen Prometheus-leirin päättävä juhla, jonka ohjelmaan kuuluu mm. leiriläisten laatiman leirin kronikan esittäminen, seppeleiden, todistusten ja korujen jakaminen leiriläisille, Prometheus-leirin tuki ry:n edustajan puheenvuoro sekä yhteislaulu "Arvon mekin ansaitsemme" ja juhlalounas. Loppujuhla on viralliselta nimeltään Prometheus-juhla, mutta kukaan ei oikeasti puhu siitä muuna kuin leirin loppujuhlana.

LSD-lappu ks. DSL-lomake. HYVIN sopimaton väännös "DSL-lapusta".

maailmankatsomuspaneeli Seitsemäntenä leiripäivänä tavallisesti järjestettävä paneeli, johon kutsutaan eri maailmankatsomusten edustajia kertomaan katsomuksestaan ja vastaamaan leiriläisten kysymyksiin. Vuodesta 2005 alkaen leiritiimejä on erikseen ohjeistettu, että kyseisen päivän kestävän Kokoaminen-teeman voi halutessaan toteuttaa myös muulla tavalla kuin keskustelupaneelin kautta.

mahautuminen Iltasadun tai muun tunnelmoinnin aikana käytetty muodostelma, jossa paikallaolijat asettuvat makaamaan patjoille käyttäen aina toisen paikallaolijan mahaa tyynynään. Mahallaan olevan pään silittäminen on myös hyvin tavallista riippumatta siitä, onko henkilö tuttu vai tuntematon.

mentorkoulutus Tammikuussa 2001 järjestetty ja erityisesti jaostojen puheenjohtajille suunnattu päivän mittainen koulutustilaisuus, jossa perehdyttiin ryhmän johtajan rooliin ja työtehtävien jakamiseen.

Mäkelä Matti, "Masi" Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja vuosina 2000–2005.

nakki Tehtävä, jonka joku delegoi toiselle tai jolle etsitään tekijää.

nakkikone Esim. jaoston puheenjohtaja, joka on tehokas jakamaan töitä muille jäsenille eikä tarjoudu itse hoitamaan kaikkea vain koska "se on helpompaa".

natzi polizei Suosittu liikunnallinen leikki, jossa ihmiset hyppäävät yhteen kasaan yrittäen pitää toisistaan niin hyvin kiinni, etteivät "natsipoliisit" pysty repimään heitä irralleen. On toisinaan aiheuttanut osallistujien helposti särkyvälle omaisuudelle vahinkoja, joten varovaisuutta suositellaan.

Niemenmäki Protun toimisto sijaitsi ennen Niemenmäessä Länsi-Helsingissä.

nuorisojäsenyys Nuorisojäsenyyden alle kuuluvat kaikki alle 18-vuotiaat Protun jäsenet, jotka eivät ole ennestään perhejäsenyyden alla. Nuorisojäsenmaksu vuonna 2007 on 10 €.

Nuorten filosofiatapahtuma, Nufit Vuosittain järjestettävä kolmipäiväinen tilaisuus, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa tammikuussa 2002. Nufitin ohjelmassa aikuiset asiantuntijat alustavat keskustelua filosofisista ja yhteiskunnallisista aiheista, ja nuorilla on mahdollisuus keskustella ja jopa väitellä niistä heidän kanssaan. Nufitin teemoina ovat olleet Oikeudenmukaisuus, Vapaus, Totuus, Paha, Halu, Muutos ja vuoden 2008 teemaksi on päätetty Hyöty. Tapahtuman ovat järjestäneet yhteistyössä mm. Protu, Feto, Filosofiaa Virossa ja Paasitorni.
Kotisivu >>

O+VA2 Vanhojen apuohjaajien ja ohjaajien yhteinen koulutus. Tunnetaan vuodesta 1999 lähtien myös nimellä komposti(koulutus). Ajoittuu helmi-maaliskuulle.

ohjaaja Kyseisenä vuonna vähintään 20 vuotta täyttävä tiimiläinen. Ohjaajan tehtävät eroavat apuohjaajan tehtävistä siten, että hän toimii leirillä myös aikuisen roolissa ja kantaa ylimmän vastuun leiristä ja leiriläisten turvallisuudesta jne. Prometheus-leirillä ohjaajia on tavallisesti kaksi, uusi ja vanha ohjaaja.

ohjaaja- ja apuohjaajakoulutukset Ohjaaja- ja apuohjaajakoulutuksilla tarkoitetaan koulutuksia, joista osan käyminen on pakollista, jos haluaa lähteä seuraavan kesän tiimiläiseksi. Näitä koulutuksia ovat vuonna 2005 UA1, UVA2, VAO1, UO1, O+VA2 eli kompostikoulutus, SUPER1, SUPER2 sekä tiimikoulutus.

ohjaajainfo Prometheus-leireistä kiinnostuneille aikuisille tarkoitettu tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan Prometheus-leiritoiminnasta ja yritetään värvätä ensi kesän leireille ohjaajia. Ohjaajainfolla tarkoitettiin ennen uudet ohjaajat I -koulutusta, kun koulutus oli enemmän tiedotusluontoinen päiväkoulutus, mutta kun uusille ohjaajille haluttiin tarjota enemmän koulutusta, ohjaajainfo ja uudet ohjaajat I -koulutus erotettiin toisistaan erillisiksi tilaisuuksiksi.

ohjaajaryhmä Ohjaajaikäisille tarkoitettu paikallisryhmä. Ohjaajien omaa paikallistoimintaa syntyi vuoden 2000 syksyllä Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun, kun osa ohjaajista koki, etteivät tavalliset paikallisryhmät vastanneet heidän tarpeitaan aikuisina. Ohjaajaryhmien toiminta kuitenkin kuihtui pian pois.

ohjaajat ja vanhat apuohjaajat II -koulutus Vanhojen apuohjaajien ja ohjaajien yhteinen koulutus. Tunnetaan nykyisin paremmin nimillä O+VA2 ja kompostikoulutus.

ohjaajatapaaminen ks. ohjaajaryhmä

ohjus Ohjaaja tai apuohjaaja. Käytännössä sana esiintyy nykyisin ainoastaan ohjusten oppaasta puhuttaessa.

ohjusten opas Tiimiläisille joka vuosi keväällä jaettava opasvihko, josta löytyy ohjeita mm. leiriteemojen käsittelyyn ja leirin käytännön asioiden hoitamiseen. Uusin versio Ohjusten oppaasta painettiin keväällä 2005, ja seuraava versio tehtäneen taas keväälle 2007.

oikeinkirjoitus "Prometheus-leiri", ei "prometheusleiri"; "Prometheus-leirin tuki ry", ei "Prometheus-leirien tuki ry". Nykyisin on kuitenkin vakiintunut tapa kirjoittaa lyhyemmin ja pienillä kirjaimilla leirin kutsumanimi "protuleiri".

olla tiimissä Koska ohjaaja on aina ohjaaja, vaikka ei olisikaan ollut leirillä enää useampaan vuoteen (ja sama apuohjaajan kohdalla), käytetään monesti ilmaisua "olla tiimissä (tänä kesänä)". "Olla tiimissä" -muotoa käytetään yleensä kevätkesällä, jolloin tiimit on jo koottu, mutta leiri ei ole vielä alkanut. Keväällä, kun tiimejä ei ole vielä koottu, kysytään "oletko lähdössä leirille / menossa ohjaajaksi/apuohjaajaksi" ja palauteseminaarin jälkeen syksyllä "olitko leirillä".

oma leiri Se Prometheus-leiri, jolla itse oli leiriläisenä. Jotkut ohjaajat, jotka eivät ole olleet leiriläisenä Prometheus-leirillä, käyttävät sanaa ensimmäisestä leiristä, jolla toimivat ohjaajana.

paikallisjaosto Pitää yhteyttä Protun paikallisryhmiin ja auttaa ryhmiä näiden toiminnassa.

paikallisryhmä Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenet voivat perustaa omalle paikkakunnalleen Protun paikallisryhmän, jonka kokouksissa he voivat tavata toisiaan ja viettää aikaa yhdessä. Ryhmien vastuulla on myös Prometheus-leireistä tiedottaminen oman paikkakuntansa yläasteille. Paikallisryhmissä liikkuu erityisesti aiemman ja sitä edellisen kesän leiriläisiä. Vuoden 2000 syksyllä syntyi uusi paikallistoiminnan muoto, kun ohjaajille ryhdyttiin perustamaan omia paikallisryhmiä.

paikallistoiminta ks. paikallisryhmä

palauteseminaari Palauteseminaariin kokoontuvat kaikki kuluneen kesän tiimiläiset. Seminaarissa kerätään palautetta järjestetyistä leireistä, leiripaikoista, koulutuksista ja tiimiläisten työskentelystä. Mietitään, mikä onnistui, mikä epäonnistui, mikä olisi voitu tehdä paremmin ja miten. Seminaari järjestetään tavallisesti syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna, ja jokaisella tiimiläisellä on velvollisuus saapua paikalle. Vuoden 2004 palauteseminaariin otti osaa lähes neljäsataa henkilöä. Suuren osanottajamäärän vuoksi seminaari on viime vuosina jaettu kahtia kahdelle eri helsinkiläiselle nuorisotalolle, ja vuodesta 2006 alkaen peräti kolmelle.

Pandora "kaikkilahjainen" (kreik.). Antiikin Kreikan mytologian kaunis jumalten luoma olento, jonka avulla jumalat saivat ihmiset ansaansa, niin että kaikki paha levisi Maan päälle.
Prometheus-myytti >>

paneeli leirillä: ks. maailmankatsomuspaneeli

perhejäsenyys Perhejäsenyys on Protun jäsentyyppi, joka kattaa kaikki samassa osoitteessa asuvat perheenjäsenet ja on siten usein edullisempi kuin jokaisen perheenjäsenen erillinen jäsenyys (aikuis- tai nuorisojäsenyys). Perhejäsenmaksu vuonna 2007 on 25 €.

pohjatiimi Leiritiimin ohjaajista ja vanhoista apuohjaajista koostuva osa, joka aiemmin koottiin ennen varsinaista leiritiimiä ja johon vasta muutama viikko myöhemmin lisättiin uudet apuohjaajat. Vuodesta 2002 alkaen kaikki ohjaajat ja apuohjaajat lisätään tiimeihin samalla kertaa huhtikuun alussa, joten varsinaisia pohjatiimejä ei enää kasata.

Prafé Osk Osuuskunta, joka vastaa protukahvila Soihdun pyörittämisestä. Prafé (Protu + Café => Prafé) perustettiin kesällä 2004 pyörittämään kahvilatoimintaa Protun uuden toimiston ja "olohuoneen" yhteyteen. Protu on Prafén suurin osuuksien omistaja, toinen merkittävä taho on Osuuskunta Sange. Prafé on aatteellinen osuuskunta, jonka tarkoituksena ei ole tehdä voittoa vaan pitää kahvilatoimintaa pystyssä. Toistaiseksi Prafén talous on ollut vielä niin heikolla, että kahvilaa pyöritetään pääosin vapaaehtoisvoimin.

Prometheus (laulu) Prometheus-leirin lauluja -vihkossa oleva kappale, jonka säveltä kukaan ei tiedä.

Prometheus (titaani) "ennalta ajatteleva" (kreik.). Antiikin mytologian titaani, joka piti ihmisten puolta jumalten näitä sortaessa ja loi perustan inhimilliselle kulttuurille.
Prometheus-myytti >>

Prometheus-juhla ks. loppujuhla

Prometheus-kalenteri Seinäkalenteri, joka julkaistiin vuodeksi 1999 ja jonka tarkoituksena oli paitsi tuottaa Protulle rahaa, myös levittää Protu-tietoutta. Kalenterin kuvittivat Julia ja Pekka Vuori sekä Erkki Tanttu. Vaikka kalenteri olikin hieno, se myi huonosti. Kalenteriprojektia kaavailtiin uusittavaksi vuodeksi 2001, mutta projektille ei löytynyt vetäjiä.

Prometheus-koru Hopeinen kaulakoru, jonka leiriläinen voi ostaa Protulta muistoksi Prometheus-leiristään ja tunnukseksi leirin käymisestä (hinta 15 € vuonna 2005). Korut jaetaan leiriläisille leirin loppujuhlassa. Leirin uusi ohjaaja, jolla ei korua vielä ennestään ole, saa sellaisen ilmaiseksi.

Prometheus-leiri Uskonnottomille nuorille suunnattu aikuistumisleiri, joita on järjestetty joka kesä jo vuodesta 1989. Vuoden 2007 alkaessa Prometheus-leirejä oli järjestetty vuosien aikana yhteensä yli 560 ja leirin oli käynyt jo lähes 8000 nuorta. Leirejä järjestää Prometheus-leirin tuki ry.
Mitä ovat Prometheus-leirit? >>

Prometheus-leirin lauluja Lauluvihko, jonka viimeisin versio on oranssin värinen ja keväältä 2002. Sitä edeltänyt sininen vihko oli niinkin kaukaa kuin vuodelta 1996, ja se oli viimeisinä vuosina todella huonokuntoinen. Sinisen lauluvihkon viimeiset jäljellejääneet kappaleet myytiin pois jäsenille keräilykappaleina keväällä 2003.

Prometheus-leirin tuki ry, Protu Yhdistys, joka on vastannut Prometheus-leirien järjestämisestä jo vuodesta 1990. Yhdistyksellä oli vuoden 2007 alkaessa 4027 jäsentä.
Kotisivu >>

Prometheus-prosessi Kehitysprosessi, jossa leiriläisestä tulee ensiksi yhdistyksen jäsen, sitten apuohjaaja ja lopulta aktiivi. Yhdistyksen näkökulmasta prosessiin sisältyy (luonnollisesti, jäsenen oman kiinnostuksen kasvaessa), että yhdistyksessä toimiva ihminen hankkii yhdistykseen lisää jäseniä, jotka puolestaan jokainen hankkivat lisää jäseniä jne. Viidakkorumpu on edelleen tärkeä väline uusien leiriläisten hankkimisessa.

Prometheus-seremoniat Oy, Pro-Seremoniat Vuonna 1999 Protun Vapaa-ajattelijain liiton ja Humanistiliiton kanssa perustama voittoa tavoittelematon palvelukeskus, joka järjestää uskonnottomia juhlapalveluja. Protu omistaa sen osakkeista noin kolmanneksen. Yhtiö käyttää myös nimeä Pro-Seremoniat.
Kotisivu >>

Protu 1. Prometheus-leirin tuki ry, Prometheus-leirin tuki ry:n toimintaan liittyvä; 2. Prometheus (osana yhdyssanaa); 3. Prometheus-leirin tuki ry:n jäsenlehti

protu 1. Prometheus-leirin tuki ry:n jäsen; 2. Prometheus-leirin käynyt henkilö; 3. Prometheus-leiri- tai harrastustoimintaan liittyvä

Protu vuoteen X -seminaari Vuosina 1997–2003 joka toinen vuosi järjestetty erityisesti yhdistyksen aktiiveille suunnattu seminaari, jossa visioitiin yhdistyksen toiminnan tulevaisuutta ja pohdittiin siihen liittyviä ongelmia. Seminaarit käynnistettiin aikoinaan valmentamaan Protua sen pitkäaikaisen puheenjohtajan Eikan siirtymiseen pois puheenjohtajan tehtävistä, mutta niitä jatkettiin puheenjohtajavaihdoksen jälkeenkin. Vuonna 1997 pidettiin Protu vuoteen 2000 -seminaari ja vuonna 2003 järjestettiin Protu vuoteen 2006 -seminaari, otsikolla "Protu – muutakin kuin leirejä?" Vuoden 2003 jälkeen järjestetyt seminaarit eivät ole enää kantaneet Protu vuoteen X -otsikkoa nimessään, vaikka syksyllä 2006 järjestettiinkin erillinen strategiaseminaari. Protu vuoteen X -seminaarien saavutuksiin kuuluu mm. Ohjusten oppaastakin löytyvä tavoiteruusuke.

Protu-leiri ks. Prometheus-leiri

Protu-tietous Tieto siitä, mitä ja miksi ovat Prometheus-leirit eli leiritoiminnan perusasioiden tunteminen. Tavoittaa toivottavasti mahdollisimman suuren ihmisryhmän.

Protu-toiminta Toimiminen Prometheus-leirin tuki ry:ssä, eli vähimmillään osallistuminen johonkin yhdistyksen tilaisuuteen.

Protu-uskonto Toisinaan pelätään, että vaikka Protussa tähdätäänkin mahdollisimman suvaitsevaiseen ja heterogeeniseen ilmapiiriin, todellisuudessa Protussa ovatkin mukana vain tietynlaiset ihmiset ja että Protun ja Prometheus-leirien ilmapiiri jollakin tavalla painostaa jäseniä muuttumaan toisten protujen kaltaisiksi. Esimerkiksi kasvissyönti ja eläinoikeusaktivismi ovat tällaisia piirteitä, jotka toisinaan tuntuvat tarttuvan protusta protuun, samaten tietynlainen pukeutuminen ja tietyt kampaukset. Jotkut esimerkiksi kokevat, että yhteissaunasta kieltäytyminen on noloa, vaikka jokaisen tulisi saada tehdä oma valintansa.

protuilu Prometheus-leirin tuki ry:ssä tai muiden protujen kanssa (Prometheus-leiritilannetta muistuttavalla tavalla) toimiminen

Protukieli Kotkanpesästä löytyvä protukielen sanojen ja niiden selitysten kokoelma

protukieli Protujen keskuudessa käytettyjen sanojen ja käsitteiden muodostama kokonaisuus

protukoru ks. Prometheus-koru

protuleiri ks. Prometheus-leiri. Suomen kuvalehti listasi vuoden 2004 alussa sanan "protuleiri" vuoden 2003 uusien sanojen joukkoon lehden itse julkaistua leireistä jutun edellisenä kesänä. Lehden määritelmä sanasta kuului: "Virallisemmin Prometheus-leiri, rippileiriä vastaava kirkkoon kuulumattomien leiri." ks. myös oikeinkirjoitus

Protun matkatoimisto, Protun seuramatkat Sarkastinen sanavalinta, jolla vihjaistaan, että kenties Protun ei oikeasti tarvitsisi järjestää ihan niin paljoa yhteiskuljetuksia (jopa vanhemmille leirin loppujuhlaan), vaan tulijat voisivat järjestää itse oman kuljetuksensa.

protusikiö henkilö, joka on vielä liian nuori osallistumaan Prometheus-leirille mutta on kuitenkin aikeissa lähteä sinne heti, kun vain ikää kertyy tarpeeksi.

protuuttaminen, protuuttaa ks. agitoida

puistotapahtuma Protun elokuun toisena sunnuntaina jäsenilleen järjestämä hauskanpitotapahtuma Helsingissä. Puistotapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa elokuussa 2005, jolloin se oli kansainvälisen jaoston ja Protun belgialaisten yhteistyökumppanien yhteisprojekti, "Philosophical Game", ja suunnattu ensisijaisesti muille kuin protuille. Tapahtuma ei ottanut tulta alleen, ja vuotta myöhemmin kivajaosto kaappasi tapahtuman nimen itselleen ja järjesti puistotapahtuman nimeä kantavan mutta ensisijaisesti protuille tarkoitetun hauskanpitoiltapäivän. Tämä ohjelma keräsi huikeat sataviisikymmentä osanottajaa, jotka olivat pääsiassa saman kesän leiriläisiä ja appareita. Konsepti jatkuu samantyyppisenä kesällä 2007. Vaikka periaatteessa puistotapahtumaa edelleenkin yritetään käyttää myös Protun markkinoimiseksi ulospäin, sen tärkein merkitys on siinä, että se on kaamoskarkeloiden ohella ainoa suuri vuotuinen protutapahtuma, jossa pääpainopiste on hauskanpidolla ja seurustelulla filosofisen ja tavoitteellisen ohjelman sijaan. Samalla siitä on mahdollisesti myös kehittymässä kaikkien kesän leirien yhteinen leiritapaaminen.

pusupaini Prometheus-leireille Belgiasta syksyllä 2004 tuotu ja sittemmin yleistynyt leikki, jossa hellyys yhdistyy väkivaltaan. Monien mielestä pusupaini ja natzi polizei kilpailevat keskenään väkivaltaleikeille uhrattavasta ajasta.

päiväteema Prometheus-leireillä käsiteltävistä teemoista tärkeimmät ja perusteellisimmin käsiteltävät. Päiväteemoja ovat tutustuminen, erilaisuus ja syrjintä, päihteet ja riippuvuus, yhteiskunta ja vaikuttaminen, tulevaisuus, maailmankuvat ja -katsomukset sekä kokoaminen.

pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseudulta tulee suurin osa protuista. Pääkaupunkiseudun ihmiset, erityiset Helsingistä kotoisin olevat, tuntevat Suomen kaupungit ja niiden sijainnit pääsiassa erittäin huonosti, pitävät 50 kilometriä hyvin pitkänä matkana ja 10 astetta miinusta kylmänä, ja heidän mielestään matka Helsingistä Tampereelle on pidempi kuin matka Tampereelta Helsinkiin. Pääkaupunkiseudun ihmiset saapuvat kokouksiin aina viimeisinä, ja valittavat, että tilaisuuksien aloittaminen kello 10 on epäinhimillisen aikaisin.

pääteema ks. päiväteema

rekry rekrytointiryhmän jäsen

rekrytoija rekrytointiryhmän jäsen

rekrytoijakummi, rekrykummi ks. kummirekry

rekrytointi ihmisten värvääminen mukaan johonkin tehtävään, useimmiten sanalla tarkoitetaan rekrytointiryhmän tekemää leiritiimien kokoamista.

rekrytointiryhmä Kokoaa keväisin leiritiimit koulutettavien omien toiveitten ja koulutuksissa tekemiensä havaintojen perusteella. Kesän aikana rekrytointiryhmän jäsenet toimivat leiritiimien kummirekryinä.

reserviläinen Esimerkiksi ylivanha apuohjaaja, joka suostuu lähtemään leirille ylimääräiseksi apuohjaajaksi hätätilassa, esim. jos tiimi jää äkisti ilman toista ohjaajaa.

ripari Rippileiri, esim. "Täällä on ihan erilaista kuin riparilla", "Protu-leiri on tavallaan rippileirin jatkokurssi".

rooli Monesti koulutuksissa puhutaan "apparin/ohjaajan roolista". Joidenkin mielestä sana ei kuitenkaan ole kovin korrekti, ja siksi suosittelevat käyttämään ennemmin muotoa "apparin/ohjaajan tehtävät".

ruotsinkielinen leiri Vuonna 1995 järjestettiin ensimmäinen ruotsinkielinen Prometheus-leiri, ja nykyisin leirejä järjestetään kaksi joka kesä, vaikka vielä muutama vuosi sitten kesän ainutkin ruotsinkielinen leiri jouduttiin perumaan liian vähäisen osanoton vuoksi.

ryhmädynamiikka Tärkein asia, mitä koulutuksissa opetetaan. Jos et sitä osaa, koko leiri menee varmasti pieleen ja maailma tuhoutuu.

ryhmädynamiikkakoulutus Erityisesti ohjaajille tarkoitettu tammikuussa 2001 järjestetty päivän mittainen koulutustilaisuus, jossa perehdyttiin tarkemmin leirin ryhmädynamiikkaan.

ryhmädyny ks. ryhmädynamiikka

sauna Jokaisessa koulutuksessa ja jokaisella leirillä on aina oltava sauna, paitsi ei ihan joka kerta. Yleensä sauna pidetään klo 20-22 siten, että ensiksi on 45 min naisten saunavuoroa, sitten 30 min yhteissaunaa ja lopuksi 45 min miesten saunavuoroa, riippuu hieman osanottajien määrästä.

Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry SETA ry ajaa yhteiskunnallista tasavertaisuutta riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoliroolikäyttäytymisestä tai -identiteetistä. Käytännössä SETA:n toiminnan piiriin kuuluvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Jokaisen Prometheus-leirin ohjelmaan kuuluu SETA:n kouluttajan vierailu, ja kesällä 2003 SETA palkitsikin Protun Asiallisen Tiedon Omena -tunnustuspalkinnollaan.
Kotisivu >>

semma ks. seminaari

seniorileiri Prometheus-leiri, joka on tarkoitettu kyseisen vuoden aikana 17 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille nuorille. Käsittelytavoissa otetaan huomioon leiriläisten ikä.

sivuteema Prometheus-leireillä aiemmin käytössä olleet vähemmän tärkeät teemat, joita käsiteltiin, jos aikaa riitti, ja yleensä iltaohjelmana. Sivuteemoja olivat ympäristö, nuoret vaikuttamisen kohteena, ihmissuhteet sekä seksi ja seurustelu. Vuoden 2005 päiväteemauudistusten jälkeen sivuteemat vaihdettiin liikkuviin teemoihin.

Soihtu Prafé OSK:n ylläpitämä protukahvila, joka sijaitsee Helsingissä osoitteessa Aurorankatu 13 B 16. Kahvila toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Soihdun naapurissa toimii myös Protun toimisto.
Soihdun kotisivut >>
Kotkanpesän kuvagalleria Soihdun synnystä vuodelta 2004 >>

solmu Kontaktileikki, josta on omat versionsa sekä suomalaisilla, ruotsalaisilla että norjalaisilla. Protun sisällä on ruvettu leikkimään kaikkia kolmea versiota.

strategiaseminaari Syksyllä 2006 pidetty etenkin yhdistyksen aktiiveille tarkoitettu seminaari, jossa lähdettiin miettimään Protulle pidemmän aikavälin strategiaa. Seminaarissa ei päästy varsinaisen strategian määrittelemiseen asti, mutta siinä määriteltiin joukolla mm. Protun organisaatiota, laadun kriteerejä ja resursseja. Hallitus nimitti seminaarin tulosten pohjalta strategiatyöryhmän, joka vuoden 2007 aikana työstää aineistoa laatiakseen varsinaisesta yhdistyksen strategiasta esityksen hallitukselle ja yleiskokoukselle.

Suomen Humanistiliitto Järjestö, joka pyrkii edistämään vapaata ja kriittistä keskustelua ja katsomuksellista tasa-arvoa. Yhdistys kannattaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa maailmankatsomusta ja humanistista, uskontoihin tukeutumatonta etiikkaa. Yhdistys on Protun jäsenjärjestö.
Kotisivu >>

SUPER1 Ensimmäinen superkompostikoulutus, ajoittuu tammi-helmikuulle.

SUPER2 Jälkimmäinen superkompostikoulutus, ajoittuu helmi-maaliskuulle.

superaktiivi poikkeuksellisen monessa Protu-toiminnassa mukana oleva aktiivi, ottaa usein vastaan nakkeja jaosto- ja vastuualuerajoista riippumatta.

superkomposti Vuonna 1999 Oulussa ja sittemmin myös Kuopiossa käyttöön otettu ohjaaja- ja apuohjaajakoulutus, johon osallistuvat sekä uudet että vanhat ohjaajat ja apuohjaajat. Alunperin superkomposteja tarvittiin, koska Pohjois-Suomessa ei ollut riittävästi osanottajia jokaisen ryhmän omaan koulutukseen, mutta keväästä 2005 alkaen superkomposteja on järjestetty myös etelässä niiden saaman suosion vuoksi. Superkomposteja ovat SUPER1 ja SUPER2.

suvaitsevaisuus Joidenkin mielestä sana "suvaitsevaisuus" on Protun vastine sanalle "informaatioyhteiskunta".

syntileiri ks. Prometheus-leiri, lähde: isonen.

syyskokous Protun sääntömääräinen yleiskokous, joka pidetään joka vuosi aina marraskuun alussa. Kokouksessa mm. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä valitaan uudet hallituksen jäsenet ja joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja. Syyskokous järjestetään osana syysseminaaria.

syysleiri Syksyllä 2003 ensimmäistä kertaa toteutettu Protu-toiminnan muoto. Syysleirit kestävät perjantai-illasta sunnuntai-iltaan, ja niille ovat tervetulleita kaikki Prometheus-leirin käyneet, eivät kuitenkaan vielä edellisen kesän leiriläiset. Ohjelmasisällöltään syysleireillä syvennetään Prometheus-leirien teemoja. Nyt jo monena vuonna jokaiselle leirille on valmiiksi suunniteltu oma teemansa, kuten Taide tai Arki, minkä perusteella leiriläiset ovat voineet valita, mille leirille haluavat. Toimintaa koordinoi syysleirijaosto.

syysleirijaosto Syysleirien järjestämisestä vastaava jaosto. Syysleirijaosto hankkii syysleirien leiripaikat, kokoaa syysleirien leiritiimit ja valitsee leirien teemat. Viime vuosina jaosto on myös panostanut palauteseminaarissa, jäsenlehdessä ja Protun verkkosivuilla tapahtuvaan näkyvään ja omaperäiseen mainontaan. Ennen vuotta 2007 jaosto tunnettiin vielä syysleirityöryhmänä, mutta nimi vaihdettiin jaostoksi, kun syysleirien ja työryhmän koettiin jo vakiinnuttaneen paikkansa Protussa.

syysseminaari Protun toiseksi suurin vuotuinen tilaisuus, joka on perinteisesti järjestetty marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Syysseminaarin tärkein ohjelmanumero on syyskokous, jossa mm. valitaan yhdistykselle hallitus seuraavalle vuodelle.

sämpyläryhmä Soihdun vapaaehtoistyöntekijöiden itsestään käyttämä nimitys.

taikuri Toisinaan leiriläiset saapuvat Prometheus-leirille olettaen, ettei heidän tarvitsi itse tehdä mitään, vaan että tiimi viihdyttäisi heitä. Aivan kuin tiimi olisi joukko taikureita, jotka voisivat tosta vaan taikoa heille hauskan leirin.

talousvaliokunta Protun toimielin, joka koordinoi talousasioita. Nykyisin talousvaliokunnan tehtäviä hoitaa työvaliokunta.

teema ks. leiriteema

tehdä raitaset Ilmoittaa minkä tahansa, missä tahansa kokouksessa käsitellyn asian jälkeen "jättävänsä eriävän mielipiteen".

tiedotusjaosto Vastaa Protun sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta. Tiedotusjaosto mm. toimittaa syksyisin seuraavan kesän leiriesitteen, ylläpitää yhdistyksen verkkosivuja ja ohjeistaa muita jaostoja näiden toiminnasta tiedottamisessa. Vuodesta 2003 jäsenlehden toimituskunta on liitetty osaksi tiedotusjaostoa.

tiimari ks. tiimikoulutus

tiimeily Leiritiimin käyttäytymistapa, jossa he viihtyvät liian hyvin toistensa seurassa ja viettävät liian vähän aikaa leiriläisten kanssa.

tiimi 1. ks. leiritiimi; 2. (harvemmin) ks. koulutustiimi

tiimikansio Jokaiselle leiritiimille tiimikoulutuksessa jaettava kansio (joka tosin vasta vuodesta 2003 on ollut oikea kansio eikä vain pinkka paperia), joka sisältää tietoa ja neuvoja tiimin leiripaikasta ja leirillä eteen tulevista asioista. Kansio sisältää myös erilaisia leirillä tarvittavia monisteita. Kansion tarkka sisältö vaihtelee vuosittain.

tiimikoulutus Kevään viimeinen koulutus, jonne osallistutaan tiimeittäin. Tiimikoulutuksessa käsitellään kaikkia tiimiläisiä koskevia asioita ja tutustutaan oman tiimin jäseniin. Tiimikoulutukset järjestetään huhti-toukokuussa.

tiimiläinen Leiritiimin jäsen. Yleensä käytetään ilmauksessa "olla jnkn tiimiläinen" l. olla samassa tiimissä toisen kanssa.

tiimipaketti ks. tiimikansio

tiimitapaaminen Leiritiimin keskinäinen tapaaminen, jonka aikana tiimiläiset tutustuvat toisiinsa ja suunnittelevat leiriä.

tiimivihko 90-luvun lopulla käyttöön otettu idea vihkosta, joka alkaa kiertää leiritiimin jäsenten välillä postitse jo ennen heidän varsinaista tapaamistaan aina leirin jälkeiseen syksyyn asti. Jokainen tiimiläinen kirjoittaa vuorollaan vihkoon, jonka muut sitten lukevat. Sähköpostin käytön yleistyttyä tiimivihkon käyttö on mahdollisesti kokonaan loppunut.

todistus Jokaisen Prometheus-leirin loppujuhlassa leiriläiset saavat kirjallisen todistuksen Prometheus-leirin käymisestä. Todistuksessa lukee leiriläisen nimi, leirin paikka ja aika, leirin ohjaajien allekirjoitukset sekä kääntöpuolella Prometheus-myytti.

toimintaohjesääntö Viimeksi vuoden 2005 syksyllä päivitetty asiakirja, joka määrittää hallituksen, jaostojen ja muiden ryhmien tehtävät ja ryhmien toimintatapaa. Toimintaohjesääntöä kutsutaan tavallisesti vain ohjesäännöksi.
Ohjesääntö Protun www-sivuilla (vain jäsenille) >>

toimisto Protun toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa Eduskuntatalon takana osoitteessa Aurorankatu 13 B 16. Toimiston kanssa samoissa tiloissa toimii myös kahvila Soihtu. Toimiston puhelinnumero 09-4368 5270 ja toimistosihteeri vastaa puhelimeen pääasiallisesti arkisin kello 12.30-16.30. Toimistoon voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteella toimisto@protu.fi.

tukihenkilö Jo vuosien ajan leiritiimeille on järjestetty Protun puolesta ulkopuolinen tukihenkilö, joka auttaa tiimiä ongelmatapauksissa, mutta järjestelmää on uudistettu lähes vuosittain, sillä tiimit eivät ole onnistuneet kunnolla hyödyntämään tarjolla olevaa apua. Kesällä 2005 on käytössä uusi tukihenkilöjärjestelmä, jossa yhdellä tukihenkilöllä on 2-3 leiritiimiä, hän haastattelee kaikki tiimin jäsenet ennalta, on puhelinyhteydessä tiimiin leirin aikanakin ja lukee leirin päätyttyä leiritiimin jättämät leiripalautteet.

Tunnelin levy Tunnelin levy myi vuoden 1999 Prometheus-kalentereita.

tupakkapaikka Mahdollisimman epämukava ja syrjäinen paikka leirialueella, jotta paikalle ei pääsisi muodostumaan omaa klikkiä eikä leiriläisiä rohkaistaisi tupakoimaan. Koska tupakointi vaarantaa terveytesi ja tappaa ja on pahaa.

Turun saaristo ks. laivaleiri

työvaliokunta Protun toimielin, joka hoitaa tehtäviä, jotka eivät suoranaisesti kuulu millekään jaostolle ja ovat liian vähäpätöisiä hallituksen hoidettaviksi. Työvaliokunta kokoustaa noin kerran kuussa hallituksen kokousten välissä ja käsittelee myös asioita, jotka kiireen vuoksi eivät ehdi hallituksen käsittelyyn, vaikka sille periaatteessa kuuluisivatkin. Suurin osa työvaliokunnan tehtävistä koskee yhdistyksen taloutta, toimistoa tai yhteydenpitoa muihin järjestöihin tai julkishallintoon. Työvaliokunta myös ohjeistaa jaostoja näiden työssä. Nykyisin työvaliokunta hoitaa myös säännöissä mainitun talousvaliokunnan tehtäviä.

UA ks. uusi apuohjaaja

UA1 Uusien apuohjaajien ensimmäinen koulutus keväällä, ajoittuu tammi-helmikuulle.

UA2 Uusien apuohjaajien kevään jälkimmäinen koulutus, ajoittuu helmi-maaliskuulle. Vuosina 2004–2006 oli UA2:ien sijasta käytössä koulutustyyppi UVA2, johon ottivat uusien apuohjaajien lisäksi osaa myös vanhat apuohjaajat. Vuoden 2007 alusta palattiin takaisin vanhaan UA2-malliin.

UO ks. uusi ohjaaja

UO1 Uusien ohjaajien viikonlopun mittainen koulutustilaisuus tammi-helmikuussa, joka on keväästä 2001 lähtien ollut pakollinen kaikille uusille ohjaajille.

uudet apuohjaajat I -koulutus ks. UA1

uudet ohjaajat I -koulutus ks. UO1

uusi apuohjaaja ensimmäistä kertaa apuohjaajana toimiva henkilö, iältään tavallisesti 15-16-vuotias

uusi ohjaaja ensimmäistä kertaa ohjaajana toimiva henkilö

uusvanha apuohjaaja toista kertaa apuohjaajaksi toimiva henkilö

UVA uusvanha apuohjaaja, lyhennettä käytetetään lähinnä vain muistiinpanotekniikkana, kun halutaan erottaa uusvanhat apuohjaajat vanhavanhoista apuohjaajista.

UVA2 Uusien ja vanhojen apuohjaajien yhteinen jälkimmäinen koulutus, joka ajoittui helmi-maaliskuulle. UVA2-koulutustyyppi otettiin käyttöön keväällä 2004, jolloin se korvasi sitä edeltäneen UA2-koulutuksen, johon ottivat osaa vain uudet apuohjaajat. Vuoden 2007 alusta UVA2:t vaihdettiin takaisin UA2:iksi.

VA ks. vanha apuohjaaja

VA1 Vanhojen apuohjaajien kevään ensimmäinen koulutus, ajoittuu tammi-helmikuulle. VA1-koulutus oli pitkään käytössä, kunnes se vaihdettiin vuoden 2004 alusta VAO1:ksi, johon ottivat osaa myös vanhat ohjaajat. Vuoden 2007 alusta VAO1 muutettiin takaisin VA1:ksi.

vanha apuohjaaja toista tai useampaa kertaa apuohjaajana toimiva henkilö, iältään tavallisesti 16-18-vuotias

vanha ohjaaja toista tai useampaa kertaa ohjaajana toimiva henkilö

vanhat apuohjaajat I -koulutus ks. VAO1

vanhat apuohjaajat II -koulutus ks. O+VA2

vanhavanha apuohjaaja kolmatta tai useampaa kertaa apuohjaajana toimiva henkilö

VAO1 vanhojen apuohjaajien ja vanhojen ohjaajien yhteinen ensimmäinen koulutus. VAO1-koulutustyyppi otettiin käyttöön keväällä 2004, jolloin se korvasi sitä edeltäneen VA1-koulutuksen, johon ottivat osaa vain vanhat apuohjaajat. Vuoden 2007 alusta VAO1:t vaihdettiin takaisin VA1:iksi.

Vapaa-ajattelijain liitto ry Uskontokuntiin kuulumattomien ja uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö. Järjestö kannattaa tieteellistä maailmankatsomusta, ja sen yhteiskunnallisena päätavoitteena on kirkon ja valtion erottaminen toisistaan. Järjestö on myös Protun pitkäaikainen jäsenjärjestö.
Kotisivu >>

Vara-Eikka ryhmän auktoriteettia omaava johtaja, jolla on parta

vastuukouluttaja Jokaisessa koulutuksessa on kaksi aikuista tai tehtävään riittävän kypsää vastuukouluttajaa, yleensä vähintään 18-vuotiaita, mutta tavallisesti yli 20-vuotiaita. Vastuu- ja apukouluttajan välinen ero riippuu koulutusta vetävästä koulutustiimistä.

vieraskielinen leiri Vieraskielisiksi leireiksi lasketaan ruotsinkieliset ja englanninkieliset leirit.

VO ks. vanha ohjaaja

Vuorjoki Anna Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja vuodesta 2006.

vuosikokous ks. kevätkokous

VVA vanhavanha apuohjaaja, lyhennettä käytetetään lähinnä vain muistiinpanotekniikkana, kun halutaan erottaa vanhavanhat apuohjaajat uusvanhoista apuohjaajista.

ydintiimi Pohjatiimistä toisinaan käytetty, uusia apuohjaajia tahattomasti vähättelevä ilmaus.

yhdistys ks. Prometheus-leirin tuki ry

Yhteisöpalvelut R&K Oy Protun käyttämä kirjanpitotoimisto, jonka tiloissa myös Protun toimisto ennen sijaitsi.

yli-ikäinen 19-vuotias protu, joka on liian vanha apuohjaajaksi, mutta liian nuori ohjaajaksi. Niinpä yli-ikäinen voikin suunnata voimiaan muuhun Protu-toimintaan.

ylivanha ks. yli-ikäinen

ylivanha apuohjaaja, ylivanha appari ks. yli-ikäinenMuokattu viimeksi: 6.7.2007