AJANKOHTAISTA     KOTKANPESÄ     PROTU     YHTEISÖ     ARKISTO     YHTEYSTIEDOT     PÄIVITYKSET 

Kysymysten pikavalikko:
  

Mitä ovat Prometheus-leirit ja Prometheus-leirin tuki ry?

Lyhyesti: Prometheus-leirit ovat katsomuksiin sitoutumattomia aikuistumisleirejä peruskoulun 8. luokan käyneille nuorille, ja niitä on järjestetty joka kesä vuodesta 1989 lähtien. Leirejä järjestää Prometheus-leirin tuki ry eli Protu.

Pitkästi: Ks. Mitä ovat Prometheus-leirit?

Vastaus päivitetty 3.3.2004


Kuka oli Prometheus? Miksi "Prometheus-leiri"?

Prometheus oli antiikin mytologian titaani, joka puolusti ihmistä jumalten sortoa vastaan ja auttoi tätä kehittymään ja sivistämään itseään. Toisin kuin esimerkiksi rippileireillä, Prometheus-leireillä ei tarjota leiriläisille ylhäältä taivaista saatuja vastauksia, vaan kannustetaan leiriläisiä tekemään itse omat valintansa ja löytämään itse oma maailmankatsomuksensa.

Pitkästi: Ks. Prometheus-myytti

Vastaus päivitetty 20.8.2003


Olen uskovainen, olenko tervetullut Prometheus-leirille?

Toki. Kesän 2006 leiriläisille tehdyn kyselyn tulosten mukaan noin 20 prosenttia protuleirin käyneistä nuorista kuuluu kirkkoon ja/tai käy myös rippileirin. Kyselyn vastausprosentti tosin oli selvästi alle puolet leiriläisistä, mutta tulosta voidaan silti pitää suuntaa antavana.

Kaikki ovat tervetulleita protuleirille katsomuksestaan riippumatta, eikä kenenkään myöskään missään tapauksessa odoteta muuttuvan leirin aikana uskonnottomaksi. Maailmankatsomus on jokaisen oma, henkilökohtainen asia.

Leirit ovat kuitenkin uskonnottomia periaatteiltaan siten, että eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin etsitään vastauksia muualta kuin yliluonnollisuudesta tai pyhistä kirjoituksista.

Vastaus päivitetty 28.5.2007


Kuinka paljon Protu-leireillä on ollut leiriläisiä?

vuosileirejäleiriläisiä
1989114
1990218
1991231
1992563
199314207
199422274
199524330
199630413
199733449
199835n. 470
199939517
200041529
200149618
200253689
200358762
200458745
200564859
200666903
200766889
200867961

Protuleirejä on vuosina 1989–2008 järjestetty yhteensä 729 kpl, ja leiriläisiä niillä on ollut yhteensä noin 9740 henkeä.

Vastaus päivitetty 28.1.2009
Miten yhdistystä johdetaan?

Protua johtaa 16-henkinen hallitus, jonka jäsenet valitaan vuosittain syyskokouksessa marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, ja joka vuosi kahdeksan hallituksen jäsentä on erovuoroisia. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Hallituksen lähellä toimii työvaliokunta, joka hallinnoi lähinnä toimistoon ja taloudenhoitoon riittyviä asioita ja käyttää päätösvaltaa hallituksen kokousten välissä. Omia tehtäviään Protun toiminnan pyörittämisessä hoitavat jaostot, rekrytointiryhmä ja hallituksen erikseen nimittämät työryhmät.

Ryhmien toimintaa säätelee toimintaohjesääntö, joka määrittelee kaikkien ryhmien tehtävät ja vastuualueet.

Tavallisena vuonna Protussa pidetään kaksi koko jäsenkunnan yleiskokousta: helmi-maaliskuussa pidettävä kevätkokous ja marraskuussa pidettävä syyskokous. Lisääkin kokouksia voidaan järjestää, jos sellaisille tulee tarvetta. Yleiskokouksissa jäsenet äänestävät sellaisista tärkeistä asioista, joista hallituksella ei ole valtuuksia keskenään sopia, kuten hallituksen uusien jäsenten valitsemisesta ja vuotuisen tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Protun hallinnollista puolta säätelevät kaikkein voimakkaimmin yhdistyksen säännöt (löytyvät Protun www-sivuilta) sekä tietysti yhdistyslaki.

Vastaus päivitetty 21.3.2005


Protun toimisto?

Toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa, Eduskuntatalon ja Eläinmuseon takana osoitteessa Aurorankatu 13. Toimiston kanssa samoissa tiloissa toimii myös kahvila Soihtu (www.soihtu.org).

Toimiston puhelinaika on arkisin klo 12:30-16:30, mutta toimisto on muuten avoinna klo 9-17 esim. leiri- ja koulutuspakettien hakemista ja palauttamista varten.

Toimiston puhelinnumero on 09-4368 5270 ja sähköpostiosoite toimisto@protu.fi. Postiosoite on Aurorankatu 13 B 16, 00100 HELSINKI.

Vastaus päivitetty 21.3.2005


Miten jaostot ja työryhmät muodostetaan?

Jaostot ja työryhmät nimittää hallitus tavallisesti joulukuussa vanhan jaoston esitysten pohjalta, ja valitun ryhmän toimikausi kestää hallituksen toimikauden loppuun. Poikkeuksena tästä ovat rekrytointiryhmä, joka valitaan jo syksyllä ennen seuraavan hallituksen astumista voimaan, ja Nufit-työryhmä, jonka kausi kestää tammikuussa pidettävän Nufitiin asti.

Hallitus voi nimittää myös muita tilapäisiä ja pidempiaikaisia työryhmiä tarpeen mukaan ympäri vuoden.

Sekä jaostojen että työryhmien osalta on pyritty siihen, että sen puheenjohtaja kuuluu hallitukseen, mutta käytännöstä on monesti poikettu. Viime vuosina monissa jaostoissa on ryhdytty käyttämään ns. kaksoisvetäjyyttä, jossa ryhmälle on nimitetty kaksi samanarvoista puheenjohtajaa jakamaan työ keskenään. Samalla myös monet jaostot ovat ryhtyneet jakautumaan pienempiin alajaostoihin.

Hallitus joka tapauksessa nimittää ryhmän jäsenet ja sen puheenjohtajan/(-t), ryhmä itse valitsee joukostaan sen muut vastuuhenkilöt kuten varapuheenjohtajan ja sihteerin. Ryhmä myös itse päättää omien alajaostojensa muodostamisesta. Ryhmään voidaan ottaa mukaan uusia jäseniä ympäri vuoden, jos se koetaan tarpeelliseksi.

Jos haluaa ryhmän jäseneksi, kannattaa ilmoittaa itsestään ajoissa joko hallitukselle tai kyseiselle ryhmälle hyvissä ajoin. Ryhmien yhteystiedot löydät Protun verkkosivuilta. Yleensä jäsenlehden syksyn ensimmäisessä numerossa on myös laaja infopaketti eri jaostoista sekä ohjeet siitä, miten niihin voi päästä mukaan.

Ryhmän kokouksiin osallistuminen ei yleensä edellytä sen jäsenyyttä, sillä kokoukset ovat pääsääntöisesti avoimia koko jäsenkunnalle. Ainoana poikkeuksena on rekrytointiryhmä, jonka kokoukset ovat suljettuja. Jos haluat ulkopuolisena osallistua ryhmän kokoukseen, on ryhmän kannalta aina kohteliasta ilmoittaa tulostaan etukäteen.

Vastaus päivitetty 28.5.2007


Mitä kaikkia työryhmiä on tällä hetkellä toiminnassa?

Jaostoja ja muita jatkuvasti voimassa olevia työryhmiä:
- Kansainvälinen jaosto
- Koulutusjaosto
- Leirijaosto
- Paikallisjaosto
- Syysleirijaosto
- Tiedotusjaosto
- KIVA-jaosto
- Rekrytointiryhmä
- Jäsenlehden toimitus
- Nufit-työryhmä
- Työvaliokunta
- Tukihenkilöjaosto
- Koulutusjaoston kolme alajaostoa: Content Production (cp), Human Resources (hr) ja Site Management (sm)
- Tiedotusjaoston kaksi alajaostoa: PR-alajaosto ja rihmasto.
- Prafén hallitus ja Soihdun työntekijöistä koostuva sämpylätyöryhmä (Prafé Osk:n alaisia)

Muita säännöllisesti nimitettäviä työryhmiä:
- Prometheus-palkintolautakunta (joka toinen vuosi)
- Vaalivaliokunta (jokasyksyisiin hallitusvaaleihin)
- Jaostorekrytointityöryhmä (voi olla sama kuin vaalivaliokunta)
- Erilaiset seminaarien järjestämistä varten nimitettävät työryhmät

Kaikkiaan jaostoaktiiveihin kuuluu vuosittain hieman alle sata henkeä. Lisäksi aktiivitoimintaa tekevät satakunta kouluttajaa ja kolmisenkymmentä tukihenkilöä – ryhmät tosin menevät suurelta osin päällekkäin jaostolaisten listan kanssa.

Tilastotietoa jaostojen kokoonpanojen muutoksesta 2000-luvulla löydät Kotkanpesän artikkelista 11.1.2009

Vastaus päivitetty 28.1.2009


Kuinka suuri on Protun jäsenmaksu, ja miten maksan sen?

Protun jäsenmaksu vuonna 2009 on aikuisjäsenille (A) 15 €, alle 18-vuotiaille nuorille (N) 10 €, perhejäsenille (P) 25 € ja yhteisöjäsenille 150 €.

Jäsenmaksu maksetaan Protun tilille NORDEA 102330-216353. Viitenumero on jäsennumerosi, jonka löydät jäsenlehtesi osoitelapusta.

Jäsenmaksun eräpäivä on yleensä helmikuussa. Viime vuosina hallitus on aina lähettänyt siitä jäsenille erillisen laskun yhdessä kevätkokouskutsun kanssa.

Vastaus päivitetty 28.1.2009


Mihin kaikkeen tarvitsen Protun jäsenyyttä?

Protun jäsenenä saat tietoa Protun toiminnasta ja luvan osallistua tähän toimintaan.

Jäsenet saavat kotiinsa kuusi kertaa vuodessa Protun jäsenlehden ja lisäksi tunnukset Protun verkkosivujen jäsensivuille, joiden kautta pääsee mm. tutustumaan yhdistyksen asiakirjoihin ja ilmoittautumaan ohjaajaksi tai apuohjaajaksi. Lisäksi kaikkien apuohjaajien ja jaoston jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä, ainoana poikkeuksena Nufit-työryhmä, joka koostuu protujen lisäksi myös Nufit-yhteistyökumppanien edustajista. Apuohjaajien kohdalla on erityisen tärkeää, että myös jäsenmaksu on maksettuna (ks. kommentti). Myös ohjaajilta sitä toivotaan.

Periaatteessa yhdistyksen seminaareihin ovat tervetulleita vain yhdistyksen jäsenet, mutta ketään jäseneksi liittymistä harkitsevaa ei ole koskaan pyydetty poistumaan, vaan esimerkiksi syysseminaaria on monesti mainostettu kesän leiriläisille loistavana tilaisuutena tulla tutustumaan toimintaan.

Myös kaikkien Protun työryhmien, hallituksenkin, kokoukset ovat avoimia, ja niihin ovat kaikki niistä kiinnostuneet jäsenet tervetulleita. (Poikkeuksena rekrytointiryhmän kokoukset, jotka ovat pääsääntöisesti suljettuja.)

Tietyissä tapauksissa myös jäsenmaksun maksaminen ajallaan on välttämätöntä. Maksamatta jätetty jäsenmaksu esimerkiksi vie välittömästi äänioikeuden Protun yleiskokouksessa ja kahden vuoden maksamattoman jäsenmaksun jälkeen Protun hallitus voi erottaa jäsenen.

Ilmankin Protun jäsenyyttä voit:
- lukea jäsenlehteä Protun verkkosivujen kautta www.protu.fi/lehti/
- lähteä leirille ohjaajaksi tai kokiksi
- lähteä leirille leiriläiseksi
- lähteä leiriläiseksi syysleirille
- osallistua Nufitiin (sisäänpääsymaksu joka tapauksessa)
- lukea Kotkanpesää ja osallistua Kotkanpesässä käytävään keskusteluun

Vastaus päivitetty 28.1.2009


Miten voin tutustua Protun sääntöihin?

Protun säännöt ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla www.protu.fi. Jos olet jäsen, pääset Jäsensivujen kautta tutustumaan myös jaostojen toimintaa ja tehtäväkenttää määritteleviin toiminta- ja talousohjesääntöihin.

Huom: aineisto saattaa olla vanhentunutta.

Vastaus päivitetty 28.1.2009


Löytyykö leiriesite/jäsenlehti Internetistä?

Molemmat on julkaistu myös Protun verkkosivuilla jo vuosien ajan.

Leiriesite: www.protu.fi/leirit/
Jäsenlehti: www.protu.fi/lehti/

Vastaus päivitetty 20.8.2003
Keitä kuuluu vuoden 2009 hallitukseen?

nimitehtäväkausi päättyy
Anna Vuorjokipuheenjohtaja31.12.2009
Vappu Rautiojäsen, hallituksen varapuheenjohtaja31.12.2010
Heini Oikkonenjäsen, hallituksen sihteeri31.12.2010
Riina Arffmanjäsen31.12.2010
Ida Hellmanjäsen31.12.2009
Tapio Kelloniemijäsen31.12.2010
Aatu Komsijäsen31.12.2010
Otto Köngäsjäsen31.12.2010
Merja Nieminenjäsen31.12.2009
Juhis Rantajäsen31.12.2010
Sari Santalajäsen, yhdistyksen taloudenhoitaja31.12.2010
Iivari Savolainenjäsen31.12.2009
Niilo Tenkanenjäsen31.12.2009
Jaakko Tiinanenjäsen31.12.2009
Pekka Tolvanenjäsen31.12.2009
Inka Tuominenjäsen31.12.2009

Vastaus päivitetty 28.1.2009


Jaostojen puheenjohtajat vuonna 2009?

jaostosähköposti puheenjohtaja(t)
kansainvälinen jaostokv@protu.fiStella Charrington
koulutusjaostokoulutus@protu.fiNiilo Tenkanen
leirijaostoleiri@protu.fiIivari Savolainen
paikallisjaostopaikallis@protu.fiJuhis Ranta
syysleirijaostosyysleiri@protu.fiDaniel Helander
tiedostusjaostotiedotus@protu.fiTimo Patrikainen
rekrytointiryhmärekry@protu.fiRiina Arffman ja Merja Nieminen
kivajaostokiva@protu.fiJanne Lindén ja Jenna Väänänen
työvaliokuntatvk@protu.fiAnna Vuorjoki
jäsenlehden toimituslehti@protu.fiInka Tuominen, päätoimittaja
Nufit-työryhmänufit@protu.fiPekka Tolvanen
tukihenkilöjaostotukihenkilo@protu.fiTuulia-Tuulia Tummavuori

Vastaus päivitetty 28.1.2009


Muut vastuuhenkilöt vuonna 2007?

tehtävänimi
toimistosihteeri: Eeva Kankainen
järjestösihteeri: Saara Pietinen (ks. uutinen)
Protun Soihtu-yhteyshenkilö/siviilipalvelusmies: Juhis Ranta

Vastaus päivitetty 28.1.2009
Onko Protulla sivarioikeuksia?

Protu hankki vuonna 2006 itselleen siviilipalveluspaikkaoikeudet, eli Protulla on virallisesti oikeus ottaa itselleen siviilipalvelusmiehiä töihin suorittamaan palvelustaan.

Marraskuussa 2008 Protu ensimmäistä kertaa myös palkkasi itselleen sivarin, Juhis Rannan, jonka tehtävään kuuluu mm. kahvila Soihdussa päivystäminen, sen takahuoneesta Kipinästä huolehtiminen ja Soihdun toiminnan kehittäminen. Palveluksen tarkoitus on mahdollistaa Soihdun nuorisotila- ja nuorisokahvilatoiminnan jatkuminen, joka olisi muuten vaakalaudalla.

Juhiksen siviilipalvelus päättyy lokakuussa 2009, eikä Protu ole vielä päättänyt, palkataanko sen jälkeen hänen tilalleen uutta sivaria. Se ratkaistaneen lähempänä syksyä.

Vastaus päivitetty 28.1.2009


Mikä on Protun kanta päihteiden käyttöön leirillä?

Protun kanta on noudattaa Suomen lakia. Alkoholin ja etenkään huumeiden käyttöä ei leirillä suvaita. Laittomuuden lisäksi päihtyminen häiritsisi pahasti leiriohjelmaa ja leirin tunnelmaa. Myöskään leirillä töissä olevilla täysi-ikäisillä kokeilla ei ole lupaa nauttia alkoholia leirialueella leirin aikana.

Tupakan polttamista ei sen sijaan ole Suomen laissa alle 18-vuotiailta kielletty, ja vaikka leirillä pyritäänkin ehkäisemään uusien tupakoitsijoiden syntymistä, tupakointi erillisellä tupakkapaikalla on leirillä sallittu. Tiimi ei kuitenkaan välitä leiriläisille tupakkaa.

Osa leiritiimeistä voi olla asettanut leirilleen tiukempia tupakointirajoituksia.

Vastaus päivitetty 28.1.2009


Onko Protu humanistijärjestö?

Riippuu siitä, mitä humanistijärjestöllä tarkoitetaan. Protu on syksyllä 2003 päättänyt liittyä IHEYO:n perustajajäseneksi. IHEYO:n säännöissä määritellään, että sen jäsenjärjestöt ovat "humanistijärjestöjä", mutta sana humanistijärjestö tarkoittaa tässä tapauksessa "järjestöä, jonka tarkoitus ja toiminta-ajatus ovat IHEYO:n yleisluonnehdinnan ja päämäärien mukaisia". Periaatteessa Protu on liittymisellään ilmoittanut kannattavansa Amsterdamin julistuksen periaatteita, mutta toisaalta Protu on liittymisen yhteydessä myös vahvistanut yleiskokouksessaan oman IHEYO-ohjesääntönsä, joka sitoo Protua IHEYO-jäsenyyttä enemmän ja jossa todetaan mm. että "Protun toimintaperiaatteet ovat riittävän yhdenmukaiset Amsterdamin julistuksen periaatteiden kanssa, jotta Protu täyttää IHEYO:n jäsenyyden ehdot. Kotimaan toiminnassaan (mukaanlukien ulkomailla järjestetyt Prometheus-leirit) Protu on kuitenkin sitoutunut noudattamaan vain omien yleiskokoustensa hyväksymiä periaatteita. IHEYO:on jäsenyys ei velvoita Protua edistämään muutoin Amsterdamin julistuksen periaatteita eikä Amsterdamin julistuksen tai IHEYO:n kannanottojen voida katsoa velvoittavan Protua muuttamaan omaa toimintaansa."

Viime kädessä kukin määrittelee itse, mitä sanalla humanismi haluaa tarkoittaa. Toisille on tärkeintä se, mitä he itse sillä haluavat tarkoittaa, toisille se, miten heidän mielestään suurin osa muista ihmisistä sanan ymmärtää. Ja osa ei halua Protun tunnustautuvan minkään ismin alle, vaikka pitäisikin kyseistä ismiä kuinka hyvänä tahansa, ja haluaa järjestön mieluummin pysyttäytyvät perinteisessä roolissaan.

Lyhyt vastaus: Ehkä. Se vähän riippuu.

Vastaus päivitetty 24.3.2004


Kannattaako Protu kirkon eroa valtiosta?

Protu ei ole järjestönä ottanut asiaan kantaa.

Vastaus päivitetty 20.8.2003


Millaisia teemoja yhdistyksen seminaareilla on ollut?

Tässä viimeisimpien seminaarien teemat:
Syysseminaari 2008, Tampere: Kaupunki
Kevätseminaari 2008, Riihimäki: Sukupuoli
Syysseminaari 2007, Helsinki: Aikuistumisviihde
Kevätseminaari 2007, Joensuu: Taide
Syysseminaari 2006, Tampere: Raha
Kevätseminaari 2006, Riihimäki: Ympäristö
Syysseminaari 2005, Helsinki: Kapina (Protun 15-vuotisjuhlaseminaari)
Kevätseminaari 2005, Oulu: Humanismi, usko ja Protu
Syysseminaari 2004, Riihimäki: Aikuisuus
Kevätseminaari 2004, Turku: Mielenterveys
Syysseminaari 2003, Tampere: Seksi
Kevätseminaari 2003, Joensuu: Käsillä tekeminen
Syysseminaari 2002, Helsinki: Alkoholi osana nuorisokulttuuria
Kevätseminaari 2002, Jyväskylä: Ympäristö
Syysseminaari 2001, Helsinki: Sitoutuminen - sitoutumattomuus
Kevätseminaari 2001, Tampere: Elämän pieniä ja suuria loppuja (paneelikeskustelu)
Syysseminaari 2000, Helsinki: Tasa-arvo - ihmisarvo (Protun 10-vuotisjuhlaseminaari)
Kevätseminaari 2000: Erilaisuus
Syysseminaari 1999, Helsinki: Sukupuoli

Kevätseminaarin 2009 teema on Leikki.

Vastaus päivitetty 28.1.2009


Mitä teemoja Nuorten filosofiatapahtumalla on ollut?

2009: Ihmisyys
2008: Hyöty
2007: Muutos
2006: Halu
2005: Paha
2004: Totuus
2003: Vapaus
2002: Oikeudenmukaisuus

Lista alustajista ja alustusten aiheista vuosien varrella löytyy osoitteesta www.nufit.fi/historia/.

Vastaus päivitetty 28.1.2009


Mikä on tämä juttu Claes Anderssonin Protu-korusta?

Protu-vuosien aikana muutamia Protu-koruja on jaettu myös muillekin kuin leirien ohjaajille ja leiriläisille. Pääasiassa nämä ovat olleet leirien pitkäaikaisia kokkeja tai muuta leiripaikan henkilökuntaa. Claes Andersson on yksi niistä harvoista, jotka ovat saaneet Protu-korun käymättä itse lainkaan Prometheus-leirillä. Anderssonille myönnettiin koru kiitoksena, sillä hän toimi kulttuuriministerinä, kun Protu hyväksyttiin valtakunnalliseksi nuorisojärjestöksi. Emme tiedä, mitä Andersson on saamalleen korulle sittemmin tehnyt.

Claes Anderssonin lisäksi korun on saanut myös mm. Protun toimistosihteeri Eeva Kankainen kiitoksena mittavasta työpanoksestaan yhdistyksessä.

Vastaus päivitetty 28.1.2009
Miten saan paikallisryhmälleni oman sähköpostilistan?

Ota yhteyttä paikallisjaostoon osoitteeseen paikallis@protu.fi. Lisää infoa jo olemassa olevasta paikallistoiminnasta löydät Protun www-sivuilta www.protu.fi/paikallis/.

Vastaus päivitetty 3.3.2004


Onko Protu-paitoja saatavilla?

Protu-paitoja on teetetty vuosien varrella sekä paikallisryhmien voimin käsityönä että konepainatuksena alan firmoilta. Viimeksi paitoja on teetetty keväällä 2006, ja erästä on vielä muutamia myymättömiä kappaleita jäljellä.

Paitoja myydään pääasiassa erilaisissa Protu-seminaareissa sekä festareilla, joissa Protulla on oma pöytä. Paitoja voi myös ostaa Protun toimiston naapurissa sijaitsevasta kahvila Soihdusta.

Nyt kun Protun logo uudistettiin keväällä 2007, vanhan mallin mukaisia paitoja ei enää tehdä. Jos siis haluaa vanhaa logoa kantavan t-paidan, pitää joko kiireellä tiedustella jäljellä olevia kappaleita tiedotusjaostolta (tiedotus@protu.fi) tai tehdä oma.

Vastaus päivitetty 28.5.2007


Mitä Protu-krääsää on ylipäätään saatavilla?

Tällä hetkellä vain t-paitoja että postikortteja, mutta ennen on ollut myynnissä myös rintamerkkejä. Ehdotuksia uusiksi tuotteiksi on aina välillä esitetty, mutta toistaiseksi ei ole löytynyt aktiivien joukosta sen paremmin intoa niiden tekemiseen kuin asiakaskunnan suunnalta ostamiseen.

Jos sinulla on idea uudeksi Protu-tuotteeksi, jota myymällä yhdistys voisi kerätä sievoisen summan rahaa, tai jos olet halukas tekemään sellaisia itse, ota yhteyttä tiedotusjaostoon, tiedotus@protu.fi.

Vastaus päivitetty 21.3.2005
Muokattu viimeksi: 28.1.2009